Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

ryniak
12:10
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viafollow-me follow-me
ryniak
12:10
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafollow-me follow-me
ryniak
12:10
1080 42ff 500
12:09
3030 c7af
ryniak
12:09
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz viapikkumyy pikkumyy
ryniak
12:09
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapikkumyy pikkumyy
ryniak
12:08
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viatentego tentego
ryniak
12:08
3625 fbf9 500
Wild(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

May 24 2015

12:00

May 17 2015

12:00

May 10 2015

12:00

May 05 2015

ryniak
20:05
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ryniak
20:05
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Federico Moccia
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ryniak
20:05
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viamefir mefir
ryniak
20:05
6701 0a41
Reposted fromkitana kitana viakatalama katalama
ryniak
20:05
ŁKS jeździ na Erasmusa do Zgierza
Reposted fromPawelS PawelS viakatalama katalama
ryniak
20:04
9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viapikkumyy pikkumyy

May 03 2015

12:00

April 26 2015

12:00

April 21 2015

ryniak
22:00

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl